Committees

Non - Statutory Committees

Vice Principal- "Mr.Jagdishkumar Prajapati"

Sr.No Name of Committee Member
1. Mrs. H.A. Desai (Convener)
2. Mrs. M.S. Desai (Co-convener)
3. Mr. R.R. Bhatt
4. Mr. S.B. Pawar
5. Dr. Mr. H. Juikar
6. Dr. Mr. A. Borkar
7. Mrs. A. Chaudhary
8. Mr. A. Bane

In-charge from O.O.P. - Mr. Jagdishkumar Prajapati

Sr.No Name of Committee Member
1. Mrs. J. Shirodkar (Convener)
2. Mrs. M. Thorat (Co-convener)
3. Mr. Dilip Pawar
4. Mr. Santosh Mundhe
5. Mr. Anant Bane
6. Mr. Kanoj Nayak

Sr.No Name of Committee Member
1. Mr. V. K. Konde (Convener)
2. Mr. S. Meshram (Co-convener)
3. Mrs. Rumana Kazi
4. Mrs. Jyoti Rajput
5. Mrs. Rajani Gawai
6. Mrs. A. Kantharia
7. Mr. N.P. Palve

Sr.No Name of Committee Member
1. Mrs. Sonam Lamge (Convener)
2. Mr. S.O. Gawai (Co-convener)
3. Mrs. Ashwini Shivalkar
4. Mrs. Rupali Badgujar
5. Mr. P. Dhongade
6. Mr. Anant Bane
7. Mr. Alpesh Khair

Sr.No Name of Committee Member
1. Dr. (Mrs.) Vidya Kulkarni (Convener)
2. Mr. H. Savkare
3. Mr. D.M. Bagul
4. Mrs. Chitra Jadhav
5. Mr. L. Dolnar
6. Mr. Ashish Dubey
7. Mr. Rajesh Yadav

Sr.No Name of Committee Member
1. Ms. Sheba Vasudevan (Convener)
2. Mrs. Mangala Chavan
3. Ms. Archana Pawar
4. Mrs. Neha Dakve
5. Ms. Jenny Gala
6. Mr. N. Salunkhe
7. Mrs. V. Pol

Sr.No Name of Committee Member
1. Mr. A. Yamgar (Convener)
2. Mrs. Preeti Sharma
3. B.B. Kasture
4. Mr. Sachin Patil
5. Mr. Manoj Patil
6. Ms. Rachana Jadhav
7. Mr. V. Mahajan
8. Mr. H. Juikar
9. Mr. A. Chandanshive

In-charge from O.O.P. - Mrs.H.Desai

Sr.No Name of Committee Member
1. Mrs. Smita Dargude (Convener)
2. Mr. Deepak Bagul (Co-convener)
3. Mrs. Akruti Kanthariya
4. Mr. Nitin Patil
5. Mrs. Archana Pawar
6. Ms. Sneha Thakur
7. Mr. Ramakant Patil
8. Mr. Alpesh Khair
9. Mrs. Poonam Singh
10. Mrs. Saroj Yadav

Sr.No Name of Committee Member
1. Mrs. A. Trimbakkar (Convener)
2. Mr. S. V. Wasankar (Co-convener)
3. Mrs. J. Dhongade
4. Mrs. Saroj Yadav
5. Mrs. Chandani Desai
6. Mrs. Monali Avhad
7. Mrs. Surekha Chopade

Sr.No Name of Committee Member
1. Mr. S. V. Wasankar (Convener)
2. Mrs. A. Trimbakkar (Co-convener)
3. Mr. Sunil Dhadve
4. Mrs. Rachana Jadhav
5. Mr. P. Dhongade
6. Mrs. A.V. More
7. Ms. Kumudini Kale
8. Mr. Kanoj Nayak
9. Mr. D. Bagul
10. Mr. Nitin Urunkar

Sr.No Name of Committee Member
1. Mr. Dilip Pawar (Convener)
2. Mr. Sanjit Gupta
3. Mrs. Monali Avhad
4. Mr. Sahebrao Patil
5. Mrs. D. Khandelwal
6. Mrs. A. Kharatmol

Sr.No Name of Committee Member
1. Mr. S. Jugnake (Convener)
2. Mrs. T. Murudkar (Co-convener)
3. Mr. Vishal Tadkalkar
4. Mrs. Poonam Suryawanshi
5. Mr. Nandkumar Thorat
6. Mrs. A. Padalkar
7. Mr. R. Desai
8. Mrs. H. Gazdar
9. Mrs. D. Khandelwal
10. Mr. Ramakant Patil

Sr.No Name of Committee Member
1. Ms. Malini Sharma (Convener)
2. Mr. V.S. Kota
3. Mr. N.R. Dhonge
4. Mrs. Manisha Patil
5. Mr. H. Savakare

Sr.No Name of Committee Member
1. Mrs. Dipti Sawant (Convener)
2. Mrs. Asha Padalkar
3. Mrs. Surekha Kulkarni
4. Mr. Sushant Rade
5. Mrs. V. Kendre
6. Mr. Suresh Gavit

upcoming

Sr.No Name of Committee Member
1. Ms. Dipti Lakum (In-charge)
2. Mrs. Kamini Talele
3. Mrs. Shweta Ghule
4. Mr. Ganesh Patil
5. Mr. V. Alegaonkar